Assessoria Jurídica

Com a assessoria jurídica a Badalona comptem amb advocats i economistes de diferents especialitats, que ofereixen assessorament legal i fiscal, tant de l’àmbit empresarial com personal a les diferents àrees.

Dret Mercantil

 • Constitució de societats, Associacions, Fundacions i cooperatives
 • Augment, reducció de capital i altres modificacions destatuts.
 • Transformació, fusió, dissolució i liquidació de societats.
 • Contractes mercantils (distribució, arrendament, traspàs, serveis etc.…).
 • Negociació extrajudicial i reclamació judicial d’impagats.
 • Dret concursal
 • Assistència Jurídica

Dret Civil

 • Família: (separacions i divorci, parelles de fet, redacció de convenis, Assistència judicial).
 • Contractació civil
 • Arrendaments i desnonaments
 • Comunitats de Propietaris
 • Reclamacions de quantitat
 • Assistència Jurídica

Trànsit

 • Reclamació de Danys
 • Demandes contra Companyies d’Assegurances
 • Indemnitzacions per lesions via civil i penal

Dret Penal

 • Denúncies i Querelles
 • Assistència Lletrada

Dret Succesori

 • Testaments i darreres voluntats.
 • Confecció actes notorietat per a la declaració d’hereus abintestat.
 • Herències i tràmits hereditaris
 • Liquidació Impost Successions i Donacions

Dret Estrangeria

 • Tràmits de Residència per Arraigo (social, familiar i laboral)
 • Renovació de Permisos de Residència
 • Processos de Reagrupació Familiar
 • Tramitació de la Nacionalitat Espanyola
 • Recursos contra resolucions dictades per lAdministració.

Dret Administratiu

 • Recursos administratius i contenciós administratiu
 • Reclamacions econòmico-administratives
 • Assessorament i defensa jurídica davant de l’administració
 • Al·legacions
 • Assistència jurídica
Skip to content