Assessoria Fiscal

Com a assessoria fiscal a Badalona, sabem que la complexa i variant normativa que regula les obligacions tributàries fa necessari comptar amb l’assessorament de persones amb experiència, per poder garantir una bona gestió tant a particulars com a empreses, dediquem recursos humans i materials necessaris perquè les nostres actuacions siguin eficaces.

Planificació

 • Estudi i preparació de les obligacions tributàries, dins el marc de la legalitat.

Liquidació d'impost

 • Impost sobre la renda de les persones físiques (RENDA)

Societats

 • Confecció i presentació de limpost de societats.
 • Confecció i presentació de pagaments a compte.
 • Llibres oficials (diaris, balanços, sumes i saldos).

Representació fiscal i tramitació de documents

 • Assistència, representació i defensa davant lAdministració Tributària que correspongui, ja sigui per requeriments o inspecció.
 • Preparació, revisió i presentació de documentació i escrits adreçats a l’Agència Tributària, la Generalitat i l’Ajuntament.

IRPF

 • Declaració de retencions (nomines, professionals, arrendaments dimmobles, rendiment de capital mobiliari).
 • Pagaments fraccionats per rendiment d’activitats econòmiques tant en règim d’estimació directa (simplificada) com en règim d’estimació objectiva (mòduls).

IVA

 • Declaració d’IVA tant en règim d’estimació directa (simplificada) com en règim d’estimació objectiva ( mòduls).
 • Resum anual (model 390).
 • Declaració recapitulativa d’operacions amb tercers (model 347).
 • Declaració anual d’operacions amb tercers (model 349).
 • Declaració – liquidació no periòdica (model 309).

Presentació d'ajornaments

Una manera de buscar finançament, quan no l’obtens a través de crèdits, és l’ajornament dels deutes amb Hisenda, per la qual cosa t’ajudem en la sol·licitud perquè tinguis un major termini de pagament en els impostos sempre que sigui possible i viable.

Altres

 • Declaracions censals; certificats
 • Impost sobre activitats econòmiques
 • Liquidació de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (model 620).
 • Impost de Successions i Donacions.
 • Plusvàlua Ajuntament.

Elaboració de llibres fiscals obligatoris

En funció del règim fiscal a què estan subjectes i del tipus d’activitat que desenvolupa el contribuent a les seves activitats empresarials, hi ha l’obligació de confeccionar diferents llibres de registre:

 • Llibre registre de vendes i ingressos.
 • Llibre registre de compres i despeses.
 • Llibre registre de béns dinversió.
 • Llibre registre de provisió de fons i suplerts.
 • Llibre de factures emeses.
 • Llibre de factures rebudes.
Skip to content